نگران نباش
اصطلاحاً “دوستت دارم”
در واقع “میمیرم برایت”