من قرن‌ها پیش در بهشت گمت کرده بودم
رد عطرت را که دنبال کردم به دنیا آمدم